Apiari Mobilista Llorenç Riera 

Les nostres "cases d'abelles"

Si hem arribat fins els resultats del dia d'avui ha estat com a fruit d'una tasca quotidiana i d'una gran estima de la natura i de la nostra terra, la nostra benvolguda Menorca. Quan els nostres besavis i també els avis tenien cura dels ruscs o cases d'abelles, no podien imaginar que prop de dos segles més tard els seus néts i besnéts transformarien aquella feina seva en cosa tan diferent.

El meu avi matern, de nom Llorenç, va tenir ànsia dels seus ruscs de canyes fins els anys seixanta del segle passat, fins que ho va haver de deixar per motius de salut. Aleshores, jo era molt jove i no seria fins uns anys mes tard quan començaria a tenor cases d'abelles; atent als consells, i fins i tot a les anècdotes, dels meus majors, vaig acumular coneixements i els vaig ampliar amb aplicació a un aprenentatge d'intencionalitat didàctica en l'adquisició de noves tècniques, sempre esperonat per la voluntat d'estar al dia en tota novetat i progrés en el món de l'apicultura moderna.

I per açó mateix fins i tot he gosat a participar en concursos com va ser l'anomenada "Feria de Pastrana", a la qual hi vaig presentar un projecte amb l'objectiu d'oferir la idea de com millorar el procediment de segellat de la cera estampada en els marcs on les abelles estructuren les bresques. Em van sorprendre amb una menció, la qual cosa em va servir de satisfacció i d'al·licient a continuaren l'esforç per la feina ben feta. Les nostres produccions apícoles, i en concret la mel que hem comercialitzat, atesa la seva qualitat i pel detall de la seva bona presentació, ha merescut l'atenció de revistes especialitzades tant espanyoles com franceses.

De tot aixó hem de posar de relleu qu el nostre orgull es basa en poder mantenir la vostra confiança, ja que al cap i a la fi tot el nostre esforç en la millora continuada dia a dia és per oferir-vos sempre un producte de qualitat.

Llorenç Riera, Apicultor, Menorca


Veure el Llistat de Productes http://desdemenorca.com/ca/11_apiario-mobilista-lorenzo-riera