EmbotitsHi ha 14 productes

Embotits
Selecció de productes cárnics artesans de Menorca, com la sobrassada, el cuixot (o camot), la carn-i-xulla (o carnixua) i el butifarró blanc i negre