Embotits típics de Menorca, embotits amb una tradició ...

Embotits Raima a desdeMenorca.com

Per a conèixer bé a un poble i sa seua cultura s'ha de conèixer també sa seua gastronomia. Investigar es menjar menorquí presenta certs reptes ja que Menorca és un mar d'història i de tradicions que sempre s'han intentat mantenir vives per molt que passi es temps.

Sa manera que tenim a Raima de fer sa nostra feina fa que aquesta es converteixi gairebé en un art ja que, per aconseguir un embotit artesà d'aquestes característiques són molts es passos que s'han de seguir, i els seguim segons es mètodes que hem heretat des nostres avantpassats.


Però també hi ha altres agents que intervenen directament en s'elaboració des producte. I un d'aquests és es clima que, sent únic de sa nostra illa, fa que sa curació de sa sobrassada i els altres embotits artesans que ho precisen, sigui tembé única. I sa riquesa de sa nostra terra que dóna es seu fruit pera poder alimentar així com toca es porcs que en estar en es seu punt, serviran de matèria prima per es nostres embotits.

I és a partir d'aquest moment quan tot es posa en ses nostres mans i a Raima feim sa nostra feina segons unes tradicions que han anat passant de generació en generació des dels antics, i així ho seguirem fent perquè només així podem aconseguir sa qualitat que ens exigim i sa satisfacció des nostres clients.


Raima, Embotits de Menorca


 

Veure el Llistat de Productes Embotits Raima a desdeMenorca.com